MENU
  • 1 of 3 Minimum Health Standard Protocol
  • 2 of 3 121st Philippine Independence Day
  • 3 of 3 Wadi Casiguran Mural

 

 business

 tourism

 plans projects

1. Siguraduhing Original or Certified True Copy ang mga hawak na dokumento kasama ang mga attachments nito kasama ang inyong Identification Card (ID).
2. Sundin ang Travel Date na nakasaad sa Travel Authority na ibinigay ng PNP.
3. Dapat pirmado ng Compentent Government Doctor mula sa pinagmulan na lugar ang Medical Clearance Certificate (MCC).
4. Nakasaad sa inyong MCC ang petsa kung kailan nagsimula at natapos ang mandatory 14 days quarantine. Hindi pangmatagalan ang inyong MCC.
5. Dapat nakabyahe sa loob ng 3 araw matapos ang petsa ng ibinigay na MCC.
6. Kailangan ding ipakita ang inyong mga medical history documents, lalo na ang monitoring sheets.
7. Siguraduhing tumawag o makipag-ugnayan sa inyong bayan na uuwian sa pamamagitan ng hotline number/s o pagpunta ng kaanak sa munisipyo bago ang araw ng pag-uwi upang malaman kung may mga kailangan pang ihanda at maipaalam ang pagdating.
Base sa PROVINCIAL EXECUTIVE ORDER NO. 2020-0038 

https://web.facebook.com/ProvincialGovernmentAuroraProvince/photos/a.153909408014994/4204174502988444/
2


Disclaimer

This World Wide Web (www) site is provided as a public service by the Casiguran Municipal Government.  This portal makes every effort to provide content that is true and accurate as of the date of writing. The information appearing on this site is for general informational purposes only and is not intended to provide legal advice to any individual or entity. All content and information at www.casiguran-aurora.gov.ph might be changed or updated without notice. Improvements or changes may also be made at any time without notice.


Disclaimer of Endorsement
Reference within this site to any specific commercial or non-commercial product, process, or service by trade name, trademark, manufacturer or otherwise does not constitute or imply an endorsement, recommendation, or favoring by the Casiguran Municipal Government. The views and opinions of the authors of content published at www.casiguran-aurora.gov.ph do not necessarily state or reflect the opinion of the Casiguran Municipal Government, and cannot be used for advertising or product endorsement purposes. .. . .continue readingGovernment Links


   dilg modi        csc     dswd 1

  dbm      coa      blgf

  dot        denr        lmp

  pcl     dpwh      lga

             

   dti          ndrrmc

                    


Contact Us

Casiguran Municipal Hall
Casiguran, Aurora

 

Contact Nos:   0961-021-9337

LGU E-Mail: lgucasiguran@yahoo.com

Tourism E-Mail: tourism.casiguranaurora@yahoo.com

Web Administrator eMail: breinsoft.technologies@gmail.com
Social Media

fb logo